Akademia Drzewacza

 

Blog

2022-08-11

Kim są arboryści i arborystki?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo ile osób, tyle definicji. Niektórzy zawężają ten zawód do osób pracujących w koronach drzew przy użyciu technik dostępu linowego (arborystycznych). Inni traktują go szeroko, wliczając w poczet arborystów, wszystkich zajmujących się drzewami na terenach zurbanizowanych.
2022-08-06

Wizualna ocena drzewa

Wizualna ocena drzewa to mówiąc potocznym językiem oględziny drzewa, czyli ocena drzewa z poziomu gruntu przy pomocy wzroku i prostych narzędzi. W jej zakres wchodzi ocena stanu drzewa (kondycja, witalność, obserwacja symptomów świadczących o możliwych chorobach, niedoborach etc.) oraz ocena statyki drzewa i jej wpływu na bezpieczeństwo w otoczeniu (czyli sprawdzenie pod kątem zwiększonej podatności na złamanie lub przewrócenie)