Opracowania arborystyczne (dendrologiczne) — co to jest?
|||

Opracowania arborystyczne (dendrologiczne) — co to jest?

Opracowania arborystyczne (dendrologiczne) — co to jest? Opracowania arborystyczne, to efekt analizy informacji zebranych podczas diagnostyki drzewa i/lub przetwarzania innych danych (np. przestrzennych). Dzielimy je indywidualne (odnoszące się do konkretnych drzew) oraz zbiorcze (obejmujące skupiska drzew). Granica tego podziału jest nieostra, ponieważ często spotykamy się z mieszanymi opracowaniami i nazywanymi bardzo przerożnie. Opracowania indywidualne to…

Diagnostyka drzew — co to jest?
||

Diagnostyka drzew — co to jest?

Diagnostyka drzew — co to jest? Diagnostyka drzew, określana czasami jako badanie drzew, to w najprostszym ujęciu analiza stanu drzewa (wraz z perspektywą zmian w ujęciu krótko- i długoterminowym) oraz jego otoczenia, a następnie na tej podstawie ocena bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa. Najczęściej łączy się to z analizą ryzyka w otoczeniu drzewa, ponieważ wpływa to…