Kim są arboryści i arborystki?
|

Kim są arboryści i arborystki?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo ile osób, tyle definicji. Niektórzy zawężają ten zawód do osób pracujących w koronach drzew przy użyciu technik dostępu linowego (arborystycznych). Inni traktują go szeroko, wliczając w poczet arborystów, wszystkich zajmujących się drzewami na terenach zurbanizowanych.