Opracowania arborystyczne (dendrologiczne) — co to jest?

Opracowania arborystyczne, to efekt analizy informacji zebranych podczas diagnostyki drzewa i/lub przetwarzania innych danych (np. przestrzennych). Dzielimy je indywidualne (odnoszące się do konkretnych drzew) oraz zbiorcze (obejmujące skupiska drzew). Granica tego podziału jest nieostra, ponieważ często spotykamy się z mieszanymi opracowaniami i nazywanymi bardzo przerożnie.

Opracowania indywidualne to opinie i ekspertyzy arborystyczne (dendrologiczne), sporządzane dla pojedynczych osobników (czasami są łączone w większe zbiory) i zazwyczaj równy nacisk kładzie się w nich na analizę stanu drzewa, jak i zagrożeń dla bezpieczeństwa. Opinia od ekspertyzy różni się szczegółowością, a wynika to m.in. z zastosowanych metod diagnostycznych.

W opracowaniach zbiorczych drzewostan traktowany jest jako całość (najczęściej inwentaryzuje się zarówno drzewa, jak i krzewy) a wszystkie osobniki nanoszone są na mapę inwentaryzacyjną i zbierane w tabelę. Inwentaryzacja drzew w podstawowej wersji może obejmować jedynie taki zakres. Gospodarka drzewostanem jest dużo obszerniejszym dokumentem, w którym inwentaryzacja drzew jest tylko jedną z jego części.

Dokładny opis opracowań znajdziecie poniżej:

Ekspertyzy i opinie arborystyczne (dendrologiczne)

Opracowanie bazujące na metodach wizualnych.

Inwentaryzacja drzew i gospodarka drzewostanem

Opracowanie wykorzystujące wszystkie metody diagnostyczne, w tym specjalistyczne.

Podobne wpisy