Diagnostyka drzew — co to jest?

Diagnostyka drzew, określana czasami jako badanie drzew, to w najprostszym ujęciu analiza stanu drzewa (wraz z perspektywą zmian w ujęciu krótko- i długoterminowym) oraz jego otoczenia, a następnie na tej podstawie ocena bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa. Najczęściej łączy się to z analizą ryzyka w otoczeniu drzewa, ponieważ wpływa to na zakres i rozmiar koniecznych zabiegów (mówiąc w uproszczeniu, inaczej traktujemy drzewo w środku lasu i przy ruchliwej drodze).

wykonywana jest przede wszystkim w celu określenia aktualnego stanu drzewa (w tym kondycji, witalności, statyki)

i przewidywanego rozwoju, a także wpływu składających się na to cech na bezpieczeństwo w otoczeniu drzewa. W tym celu stosujemy różne metody diagnostyczne, które umownie dzielimy na podstawowe (wizualne) i specjalistyczne (instrumentalne) oraz wykonujemy badania dodatkowe.

Metody podstawowe, to wizualna ocena drzewa wspomagana prostymi narzędziami, takimi jak młotek diagnostyczny i sonda arborystyczna. W ocenie drzewa posługujemy się formularzem diagnostycznym, w którym notujemy wszystkie obserwacje wyraz z oceną ich istotności, oraz zapisujemy parametry dendrometryczne drzewa. Rozszerzeniem oceny wizualnej jest inspekcja korony drzewa, którą prowadzimy przy użyciu arborystycznych technik dostępu linowego (zwanych popularnie „alpinistycznymi”).

Metody specjalistyczne (zwane też instrumentalnymi), to badania wykonywane przy użyciu specjalistycznych instrumentów, poszerzające wizualną ocenę drzewa — są więc jej rozszerzeniem. Dzięki tym badaniom zyskujemy ważne informacje o stanie drzewa, a które nie są zazwyczaj możliwe do pozyskania podczas oględzin. W naszej pracy wykorzystujemy m.in. próbę obciążeniową, tomografię pnia i rezystografię.

Badania dodatkowe to np. ocena warunków siedliskowych i analiza składu gleby, inwentaryzacja organizmów towarzyszących w tym gat. chronionych, badania fitopatologiczne, analiza zagrożeń i ryzyka, waloryzacja drzewa.

W przypadku naszych usług, bez względu na stopień szczegółowości i zakres oceny, zawsze proponujemy wykonanie pisemnego opracowania (ekspertyzy lub opinii), zawierającego ocenę i analizę stanu drzewa oraz zalecenia do postępowania z nim. Zabezpieczy to Was w przypadku konieczności wykazania tzw. należytej staranności w postępowaniu z drzewami.

Dokładny opis metod diagnostycznych znajdziecie poniżej:

Wizualna ocena drzewa

Ocena stanu drzewa przy użyciu podstawowych narzędzi.

Inspekcja korony drzewa

Przegląd korony drzewa przy użyciu arborystycznych technik dostępu linowego.

Próba obciążeniowa dynamometr

Próba obciążeniowa

Badanie stabilność drzewa w gruncie oraz odporności pnia na złamanie.

Tomografia pnia

Zaawansowana technika obrazowania wnętrza pnia przy użyciu tomografu sonicznego.

Rezystografia pnia

Badanie występowania rozkładu wnętrza pnia, za pomocą pomiaru oporu drewna.

Badania dodatkowe

Inne badania konieczne dla uszczegółowienia analizy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *