Wizualna ocena

drzewa

Wizualna ocena drzewa polega na inspekcji wizualnej drzewa, obserwacji i ocenie jego cech oraz symptomów świadczących o możliwych chorobach, niedoborach, słabieniach strukturalnych czy też obecności patogenów.

W naszej pracy posługujemy się metodami oceny wypracowanymi przez Instytut Drzewa w ramach programu „Certyfikowany Inspektor Drzew”. Ponadto wspieramy się analizą przy użyciu Zintegrowanego Systemu Oceny Drzewa w aplikacji hTreeEval

Analiza zebranych informacji pozwala na zaliczenie drzewa do danej klasy bezpieczeństwa i wskazanie zaleceń do postępowania z drzewem. W razie wątpliwości metoda ta diagnostyka musi być uzupełniona badaniami instrumentalnymi takimi jak tomografia pnia lub próba obciążeniowa.

Rozszerzeniem oceny wizualnej jest przegląd korony drzewa, który pozwala na znaczne jej  uszczegółowienie.