Tomografia, prześwietlenie drzewa

Tomografia pnia to metoda obrazowania wnętrza pnia przy użyciu tomografu sonicznego (ewentualnie innych urządzeń).

Tomograf soniczny to urządzenie, które mierzy czas rozchodzenia się fali dźwiękowej pomiędzy czujnikami rozmieszczonymi na pniu drzewa (zazwyczaj obwodowo). Jest to metoda wykorzystująca zależność prędkości rozchodzenia się dźwięku od gęstości i elastyczności drewna. Zebrane dane analizowane są przez program diagnostyczny, który finalnie w postaci graficznej pokazuje stan pnia w badanym przekroju (oznaczając odpowiednimi kolorami drewno zdrowe, zgniliznę i ubytki).

Dzięki temu możemy przede wszystkim ocenić grubość zdrowej tkanki i wyliczyć współczynniki bezpieczeństwa (oparte o prawdopodobieństwo złamania pnia).

Program diagnostyczny pozwala na łączenie wyników pomiarów kilku płaszczyzn, dzięki czemu możemy uzyskać trójwymiarowy obraz wnętrza pnia .

Tomografia pnia zaliczana jest do metod bezinwazyjnych. Co prawda konieczne jest wbicie czujników w drewno, ale głębokość wbicia jest niewielka (ok. 2 cm), a ponadto czujniki są każdorazowo dezynfekowane, w celu zapobieżenia przenoszeniu patogenów pomiędzy drzewami.

W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesny tomograf soniczny Arbosonic firmy Fakopp Bt (https://www.fakopp.com/pl/product/arborsonic/)