Próba obciążeniowa, ocena stabilności w gruncie

Ta metoda pozwala na ocenę zachowania drzewa pod wpływem wiatru. Badane są dwa czynniki:

  • stabilność drzewa w gruncie (podatność na przewrócenie, wykrot),
  • odporność pnia na złamanie.

Metoda polega na obciążeniu drzewa (przy użyciu wyciągarki) ora pomiarze jego reakcji przy użyciu czujników zamontowanych na pniu. Mierzymy:

  • wychył bryły korzeniowej,
  • rozciąganie lub kurczenie włókien w miejscu instalacji czujników.

Analiza pomiarów dokonywana jest przez program diagnostyczny a w jej wyniku powstaje ocena prawdopodobieństwa wywrócenia lub złamania drzewa pod wpływem wiatru (przy danej jego prędkości, zazwyczaj 33 m/s). Końcowym efektem są współczynniki bezpieczeństwa.

W przypadku, gdy wyliczone współczynniki są niezadowalające, program umożliwia naniesienie na fotografię drzewa koniecznych cięć (redukcji), które spowodują osiągnięcie pożądanych współczynników bezpieczeństwa.

Próba obciążeniowa zaliczana jest do metod bezinwazyjnych. Program diagnostyczny pozwala na śledzenie na bieżąco odczytu z czujników (inklinometrów i elastometrów) i alarmuje w przypadku osiągnięcia wartości granicznych (0,25o wychyłu bryły korzeniowej, 40% wartości siły potrzebnej do złamania drzewa), dzięki czemu unikamy doprowadzenia do nieodwracalnych uszkodzeń. Czujniki montowane są na gwoździach wbijanych w drewno, ale głębokość wbicia jest niewielka (ok. 2 cm) a gwoździe są każdorazowo dezynfekowane.

W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesny zestaw Dynatim firmy Rinntech (http://www.rinntech.de/content/view/44/65/lang,english/index.html) oraz oprogramowanie diagnostyczne ArWilo (http://www.rinntech.de/content/view/61/78/lang,english/index.html).

Galeria

Korekta korony

Program ArWilo pozwala na zwizualizowanie cięć niezbędnych do uzyskania pożądanych współczynników bezpieczeństwa. 

Wyniki badań

Wyniki uzyskane podczas próby

Po korekcie

Symulacja wyników po cięciach korygujących 

Bezinwazyjne pomiary

Interfejs programu pozwala na śledzenie wyników pomiarów oraz użytej siły, dzięki czemu unikamy przekroczenia wartości granicznych i tym samym uszkodzenia drzewa.