Próba obciążeniowa, ocena stabilności w gruncie

Ta metoda pozwala na ocenę zachowania drzewa pod wpływem wiatru. Ze względu na użyte 2 rodzaje czujników, nosi też nazwę elasto-inclino

Badane są dwie cechy:

  • stabilność drzewa w gruncie (podatność na przewrócenie, wykrot),
  • odporność pnia na złamanie.

Metoda polega na obciążeniu drzewa (przy użyciu wyciągarki) oraz pomiarze jego reakcji przy użyciu czujników zamontowanych na pniu. W trakcie badania mierzymy:

  • wychył bryły korzeniowej (przy użyciu inklinometrów),
  • rozciąganie lub kurczenie włókien w miejscu instalacji czujników (przy użyciu elastometrów).

Analiza pomiarów dokonywana jest przez program diagnostyczny a w jej wyniku powstaje ocena prawdopodobieństwa wywrócenia lub złamania drzewa pod wpływem wiatru (przy danej jego prędkości, zazwyczaj 33 m/s). Końcowym efektem są wyliczone współczynniki bezpieczeństwa.

W przypadku, gdy wyliczone współczynniki są niezadowalające, program umożliwia naniesienie na fotografię drzewa koniecznych cięć (redukcji), które spowodują osiągnięcie pożądanych współczynników bezpieczeństwa.

Próba obciążeniowa zaliczana jest do metod bezinwazyjnych. Program diagnostyczny pozwala na śledzenie na bieżąco odczytu z czujników (inklinometrów i elastometrów) i alarmuje w przypadku osiągnięcia wartości granicznych (0,25o wychyłu bryły korzeniowej, 40% wartości siły potrzebnej do złamania drzewa), dzięki czemu unikamy doprowadzenia do nieodwracalnych uszkodzeń. Czujniki montowane są na gwoździach wbijanych w drewno, ale głębokość wbicia jest niewielka (ok. 2 cm) a gwoździe są każdorazowo dezynfekowane.

W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesny zestaw Dynatim firmy Rinntech (http://www.rinntech.de/content/view/44/65/lang,english/index.html) oraz oprogramowanie diagnostyczne ArWilo (http://www.rinntech.de/content/view/61/78/lang,english/index.html).

Galeria

Wynik próby obciążeniowej

Wynik próby obciążeniowej

Dzięki badaniu w próbie obciążeniowej można określić współczynniki bezpieczeństwa. Krzywe na żółtym polu oznaczają współczynnik w zakresie 1,0-1,5, czyli poniżej zalecanego poziomu

 Redukcja korony

Redukcja korony

W przypadku uzyskania niesatysfakcjonujących współczynników bezpieczeństwa, można zaplanować redukcję korony (błękitne pole).

Analiza teoretyczna

Analiza teoretyczna

Program ArWilo pozwala na analizę współczynników bezpieczeństwa po teoretycznej redukcji korony (poprzednie zdjęcie). Wszystkie krzywe na zielonym polu oznaczają uzyskanie satysfakcjonujących współczynników (>1,5) po wykonaniu zaplanowanej redukcji.

Bezinwazyjne pomiary

Bezinwazyjne pomiary

Interfejs programu pozwala na bieżące śledzenie wyników pomiarów oraz użytej siły, dzięki czemu unikamy przekroczenia wartości granicznych i tym samym uszkodzenia drzewa.