Pomniki przyrody, parki zabytkowe

Sędziwe drzewaweterani, do których zaliczamy ogrom pomników przyrody, należą do naszych najcenniejszych zasobów przyrodniczych. Ich wyjątkowość polega na unikatowości – w silnie zmienionym przez człowieka środowisku, takich drzew jest po prostu niewiele. Te nieliczne, które z nami pozostały, są nie tylko świadkami wieloletniej historii, ale przede wszystkim są domem dla bardzo wielu organizmów (dla niektórych, jak np. pachnica dębowa, są jedynym domem!). Wiele z nich rośnie w warunkach silnego stresu (np. na terenach miejskich), więc wymagają uważnego traktowania i precyzyjnego doboru zabiegów. 

Od wielu lat zajmujemy się pielęgnacją tych wyjątkowych tworów przyrody. Jest to dla nas ogromnie satysfakcjonujące, a także przysparza nam poczucia dumy, kiedy powierzacie je w nasze ręce. Aby doskonalić naszą wiedzę i umiejętności, ukończyliśmy specjalistyczne szkolenie “Drzewa – weterani – waloryzacja i opieka nad nimi“, organizowane przez Instytut Drzewa.

Parki i drzewostany zabytkowe, to nie tylko dziedzictwo przyrodnicze, ale także kulturowe. Gospodarowanie nimi wymaga więc nie tylko wiedzy przyrodniczej, ale także z zakresu historii i architektury krajobrazu. Dlatego w naszej działalności postawiliśmy na ścisłą współpracę z uznanymi architektami krajobrazu. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi, łącznie z opracowaniem gospodarki drzewostanem. Proponujemy Państwu pomoc na każdym etapie, od pomysłu, przez projekt aż do wykonawstwa. 

Spełniamy wymogi ustawowe oraz stawiane przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, oraz dysponujemy stosownymi referencjami poświadczającymi nasze doświadczenie i wysoką jakość usług.