Pielęgnacja drzew

Cięcia pielęgnacyjne mają służyć poprawie stanu drzewa. Wykonując je, dbamy o kompromis pomiędzy zamierzony efektem strukturalnym, a negatywnym wpływem bezpośrednim (utrata aparatu asymilacyjnego i tworzenie ran). Dlatego kierujemy się zasadą minimalizacji cięć, wykonując tylko te, które są potrzebne i mogą przynieść oczekiwane efekty.

Oferujemy Państwu kompleksową pielęgnację drzew. Każde drzewo traktujemy indywidualnie i przed rozpoczęciem prac analizujemy jego potrzeby i możliwości działań zaradczych.

Dużym problemem w warunkach miejskich jest także nasilająca się w ostatnich latach obecność jemioły na drzewach. W zależności od rozmiaru porażenia drzewa, stosujemy różne warianty jej usuwania, w najtrudniejszych przypadkach stosując cieniowanie agrowłókniną.

W zakres pielęgnacji drzew, oprócz cięć, wchodzi także poprawa warunków siedliskowych. W zależności od Państwa oczekiwań możemy udzielić stosownych porad, lub wykonać całościową usługę.

wtfdivi014-url44

Techniki arborystyczne

Podczas pracy stosujemy głównie arborystyczne techniki dostępu linowego, co pozwala nam dotrzeć w wybrany punkt korony drzewa, bez używania ciężkiego sprzętu.

wtfdivi014-url57

Narzędzia akumulatorowe

Gdy tylko to możliwe, stosujemy pilarki akumulatorowe. Ma to pozytywny wpływ na Państwa komfort (niski poziom hałasu) oraz zdrowie (brak emisji spalin).

wtfdivi014-url29

Wiedza i doświadczenie

Nasza praca opiera się na wiedzy oraz wieloletniej praktyce. Wykonujemy prace tylko w niezbędnym zakresie, maksymalizując efekty i minimalizując negatywny wpływ cięć na drzewo.