Pielęgnacja

drzew

Pielęgnacja drzew najczęściej rozumiana jest jako całość zabiegów służących poprawie warunków i stanu drzewa a także zwiększeniu lub utrzymaniu stanu bezpieczeństwa w jego otoczeniu

Oferujemy Państwu kompleksową pielęgnację drzew. Każde drzewo traktujemy indywidualnie i przed rozpoczęciem prac analizujemy jego potrzeby i możliwości działań zaradczych.

Do pierwszej grupy zabiegów (służących bezpośrednio drzewu) możemy zaliczyć m.in. takie zabiegi jak mulczowanie, mikoryzowanie czy rozluźnianie gleby (np. urządzeniem Air Spade). 

W drugiej grupie znajdują się przede wszystkim cięcia drzew, zbiorczo nazywane cięciami pielęgnacyjnymi

Generalnie wykonując cięcia realizujemy potrzeby ludzi, gdyż drzewa same z siebie do prawidłowego rozwoju żadnych cięć nie potrzebują. Dlatego kierujemy się zasadą minimalizacji cięć, wykonując tylko te, które są potrzebne i mogą przynieść oczekiwane efekty.

Wykonując je, dbamy o kompromis pomiędzy zamierzony efektem strukturalnym, a negatywnym wpływem bezpośrednim (utrata aparatu asymilacyjnego, zachwianie gospodarki hormonalnej, tworzenie ran). 

Dużym problemem w warunkach miejskich jest także nasilająca się w ostatnich latach obecność jemioły na drzewach. W zależności od rozmiaru porażenia drzewa, stosujemy różne warianty jej usuwania, w najtrudniejszych przypadkach stosując cieniowanie agrowłókniną.

Osobną kategorią jest zabezpieczanie drzew przed rozłamaniem, czyli wiązania drzew – temu zagadnieniu poświęciliśmy osobną stronę: „zabezpieczanie drzew„.