Opinie i ekspertyzy dendrologiczne

Ekspertyza lub opinia dendrologicznej (właśc. arborystyczna), to opis stanu drzewa (najczęściej wraz z oceną zagrożeń i ryzyka oraz zaleceniami do postępowania z drzewem).

Efektem ekspertyzy lub opinii dendrologicznej jest:

  • analiza stanu drzewa,
  • ocena zagrożeń i ryzyka w otoczeniu drzewa,
  • zalecenia (jeśli wymagane) do postępowania z drzewem (w celu sprowadzenia zagrożenia/ryzyka do poziomu akceptowalnego i/lub zachowanie lub poprawa stanu drzewa).

Podstawą do wykonania opinii lub ekspertyzy są wyniki zebrane w podczas diagnozowania drzewa.

To, co różnicuje ekspertyzę i opinię, jest jej szczegółowość, przede wszystkim wynikająca z zastosowanych metod diagnostycznych. W przypadku opinii – która cechuje się mniejszą szczegółowością – wystarczające będą metody wizualne. Do wykonania ekspertyzy konieczne są badania instrumentalne.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi stosowanymi przez nas metodami diagnostycznymi.