Arborystyka

Arborystyka, to szeroka dziedzina, o czym możesz przeczytać na naszym blogu.

Specjalizujemy się w jej czterech częściach: diagnostyce drzew, która jest podstawą do wykonywania opracowań arborystycznych (dendrologicznych), oraz w pielęgnacji drzew i nadzorowaniu prac arborystycznych (a także innych wpływających na stan drzew).

Diagnostyka drzew

Diagnostyka drzewa służy określeniu jego aktualnego stanu. W zależności od potrzeb oceniamy zarówno żywotność drzewa, jak i zagrożenia dla bezpieczeństwa w otoczeniu.

Mówiąc prostymi słowy, sprawdzamy, jak drzewo się ma oraz jak jest stabilne (czy istnieje podwyższone prawdopodobieństwo, że się złamie lub przewróci).

W zależności od potrzeb oceniamy drzewa wyłącznie wizualnie bądź stosujemy zaawansowane instrumenty, jak tomograf, rezystograf, czy zestaw do próby obciążeniowej, a także wspieramy się dodatkowymi badaniami wykonywanymi przez innych specjalistów.

Opracowania arborystyczne

Wyniki uzyskane podczas diagnostyki drzew są następnie analizowane przez nas w szerszym kontekście, a efektem są opracowania arborystyczne (dendrologiczne). Analizie podlega zarówno aktualny stan drzewa, jak i w przewidywalnej przeszłości, oraz interakcje z innymi organizmami i otoczeniem.

Ich zakres jest bardzo różny i zależny przede wszystkim o potrzeb określonych przez zamawiającego. Najczęściej dzielimy je na opinie i ekspertyzy.

Innym rodzajem opracowań są inwentaryzacje i gospodarka drzewostanem. W tym przypadku dodatkowo zbierane są dane geoprzestrzenne.

Pielęgnacja drzew

Pielęgnacja drzew najczęściej utożsamiana jest z ich cięciem, ale powinna być traktowana jako całość zabiegów służących poprawie warunków i stanu drzewa.

Oferujemy Wam kompleksowe podejście do drzew, w razie potrzeby poprzedzone ich diagnostyką i sporządzeniem ekspertyzy arborystycznej.

Wykonujemy zarówno cięcia drzewa, montaż wzmocnień (wiązań), jak i zabiegi poprawy warunków siedliskowych.

Zajmujemy się przede wszystkim najcenniejszymi drzewami, takimi jak pomniki przyrody i drzewa rosnące na terenach zabytkowych. Podejmiemy się jednak każdego ciekawego zlecenia.

Dysponujemy gronem zaufanych arborystów o wysokich kompetencjach, dzięki czemu możemy realizować także duże zadania na terenie całego kraju.

Nadzór arborystyczny

Oferujemy Wam dwa rodzaje nadzoru: nad pracami pielęgnacyjnymi drzew oraz nad pracami wykonywanymi w otoczeniu drzew.

W pierwszym przypadku dbamy, aby wszystkie prace (tj. cięcia, wiązania drzew etc.) były wykonywane w zgodzie z najlepszymi standardami oraz aktualną wiedzą. Niestety brak uregulowań prawnych w zakresie zawodu arborysty oraz słabo rozwinięty system szkoleń sprawiają, że usługi te często wykonują ludzie bez wymaganych kompetencji, a wyrządzone szkody są nienaprawialne.

Drugi przypadek tyczy się przede wszystkim prac ziemnych wykonywanych w przypadku wszelakich budów i remontów. Praktyka pokazuje, że nader często architekci w projektach nie uwzględniają wpływu prac na system korzeniowy drzewa, a firmy budowlane nie dysponują ludźmi ze znajomością fizjologi drzew i wpływu ich działań na drzewa, oraz nie wiedzą, jak zapobiec realnie szkodom.

Dzięki nadzorowi możecie uniknąć nieodwracalnych szkód wobec drzew, które skutkują ich zamieraniem, bądź radykalnym skróceniem życia, a także doprowadzają do poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa!

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapytaj w komentarzu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *