Ekspertyzy i opinie dendrologiczne

Ekspertyza lub opinia dendrologicznej (właśc. arborystyczna), to opis stanu drzewa (najczęściej wraz z oceną zagrożeń i ryzyka oraz zaleceniami do postępowania z drzewem).

Efektem ekspertyzy lub opinii dendrologicznej jest:

  • analiza stanu drzewa,
  • ocena zagrożeń i ryzyka w otoczeniu drzewa,
  • zalecenia (jeśli wymagane) do postępowania z drzewem (w celu sprowadzenia zagrożenia/ryzyka do poziomu akceptowalnego i/lub zachowanie lub poprawa stanu drzewa).

Podstawą do wykonania opinii lub ekspertyzy są wyniki zebrane w podczas diagnozowania drzewa.

W przypadku opinii, która jest mniej szczegółowa, wystarczającą podstawą będzie diagnostyka wizualna, natomiast sporządzenie ekspertyzy wymaga zastosowania specjalistycznych pomiarów z zakresu diagnostyki instrumentalnej:

Diagnostyka wizualna

Wizualna ocena drzewa

Metoda ta polega na ocenie cech drzewa, które mogą wpływać na utratę lub osłabienie stabilności (statyki) drzewa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ↣

Inspekcja korony

Przegląd korony drzewa wykonujemy przy użyciu arborystycznych technik dostępu linowego (zwanych potocznie technikami alpinistycznymi).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ↣

Diagnostyka instrumentalna

Tomografia pnia

Tomografia pnia to zaawansowana technika obrazowania wnętrza pnia przy użyciu tomografu sonicznego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ↣

Próba obciążeniowa

To test, podczas którego obciążamy drzewo przy użyciu wyciągarki i badamy jego reakcję – odkształcenie włókien oraz wychył bryły korzeniowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ↣