Ekspertyzy dendrologiczne

Diagnostyka drzew to jedna z podstawowych metod w zarządzaniu drzewami na terenach zurbanizowanych.

Diagnostyka obejmuje zarówno ocenę stanu drzewa, jego potrzeb, jak i szacowanie zagrożeń i ryzyka w jego otoczeniu. Dzięki znajomości aktualnego stanu drzewa możemy ocenić jego potrzeby, niezbędne zabiegi a także przewidywany rozwój. Analizując dodatkowo otoczenie drzewa możemy także szacować występujące zagrożenia i poziom ryzyka, oraz możliwość ich eliminacji lub obniżenia do poziomu akceptowalnego.

W diagnostyce podstawowej używamy oceny wizualnej, wspomaganej obliczeniami programu diagnostycznego. W tym celu korzystamy z oprogramowania hTreeEval opartego na Zintegrowanej Metodzie Oceny Drzew Zagrażających Bezpieczeństwu (http://widsystem.pl/) autorstwa dr inż. Edyty Rosłon-Szeryńskiej. Dzięki temu uzyskujemy wynik bezpośrednio po przeprowadzeniu oceny.

W razie potrzeby sięgamy także do diagnostyki instrumentalnej, która pozwala ocenić bezpośrednio parametry takie jak podatność drzewa na złamanie lub wykrot. W tym celu korzystamy z tomografu sonicznego Arbosonic 3D oraz metody obciążeniowej przy użyciu inklinometrów i ekstensometrów.

 

wtfdivi014-url44

Techniki arborystyczne

W razie potrzeby diagnostykę uzupełniamy o oględziny korony, dzięki wykorzystaniu arborystycznych technik dostępu linowego. 

wtfdivi014-url51

Rzetelne wyniki

Korzystamy z uznanych i sprawdzonych metod diagnostycznych, wspomaganych specjalistycznym oprogramowaniem. 

wtfdivi014-url52

Diagnostyka instrumentalna

W najtrudniejszych przypadkach wspomagamy się najnowocześniejszymi instrumentami diagnostycznymi.