Diagnostyka
drzew

Diagnostyka drzew to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych w zarządzaniu drzewami na terenach zurbanizowanych.

Celem diagnostyki drzewa jest ustalenie jego aktualnego stanu – głównie pod kątem istniejących zagrożeń i ryzyka w jego otoczeniu, ale także w celu rozpoznania jego potrzeb.

W zależności od potrzeb stosujemy różne metody diagnostyczne:

Diagnostyka wizualna

Wizualna ocena drzewa

Metoda ta polega na ocenie cech drzewa, które mogą wpływać na utratę lub osłabienie stabilności (statyki) drzewa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ↣

Inspekcja korony

Przegląd korony drzewa wykonujemy przy użyciu arborystycznych technik dostępu linowego (zwanych potocznie technikami alpinistycznymi).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ↣

Diagnostyka instrumentalna

Tomografia pnia

Tomografia pnia to zaawansowana technika obrazowania wnętrza pnia przy użyciu tomografu sonicznego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ↣

Próba obciążeniowa

To test, podczas którego obciążamy drzewo przy użyciu wyciągarki i badamy jego reakcję – odkształcenie włókien oraz wychył bryły korzeniowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ↣

Ekspertyzy

Ekspertyzy, opinie dendrologiczne

Wyniki zebrane przy zastosowaniu powyższych metod diagnostycznych mogą zostać użyte do sporządzenia tzw. ekspertyzy lub opinii dendrologicznej (właśc. arborystycznej). W zależności od potrzeb stosujemy ww. wymienione metody w różnych konfiguracjach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ↣