Cięcia techniczne

Cięcia techniczne drzew, to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów na terenach zurbanizowanych. Konieczność ich wykonania zachodzi, gdy drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia, lub koliduje z infrastrukturą.

Wbrew pozorom ich wykonanie nie jest prostym zadaniem, ponieważ trzeba zachować balans pomiędzy założonym celem, a potrzebami drzewa. Wymaga to dobrej znajomości fizjologi drzewa oraz przewidywania jego rozwoju. W naszej pracy kierujemy się zasadą minimalizacji cięć: o ile zapewnienie bezpieczeństwa pozostaje priorytetem, o tyle należy wykonać minimum cięć potrzebnych do spełnienia tego zadania.

wtfdivi014-url44

Techniki arborystyczne

Podczas pracy stosujemy głównie arborystyczne techniki dostępu linowego, co pozwala nam dotrzeć w wybrany punkt korony drzewa, bez używania ciężkiego sprzętu.

wtfdivi014-url57

Narzędzia akumulatorowe

Gdy tylko to możliwe, stosujemy pilarki akumulatorowe. Ma to pozytywny wpływ na Państwa komfort (niski poziom hałasu) oraz zdrowie (brak emisji spalin).

wtfdivi014-url29

Wiedza i doświadczenie

Nasza praca opiera się na wiedzy oraz wieloletniej praktyce. Wykonujemy prace tylko w niezbędnym zakresie, maksymalizując efekty i minimalizując negatywny wpływ cięć na drzewo.