Po co diagnozować drzewa?

Czym jest diagnostyka drzew?

Diagnostyka drzew, podobnie do diagnostyki medycznej, analizuje stan pacjenta poddanego diagnozie. O ile medycyna skupia się przede wszystkim na jego zdrowiu, tak arboryści w równym stopniu analizują wpływ drzewa na otoczenie oraz stan bezpieczeństwa. 

Jak diagnozuje się drzewa?

Istnieją różne metody, generalnie dzielimy je na wizualne (ocena przy użyciu obserwacji i pomiarów) oraz instrumentalne (ocena przy użyciu instrumentów diagnostycznych). Stosowane przez nas metody opisaliśmy tutaj.

Po co mi to?

Istnieje wiele powodów, aby zdiagnozować stan drzewa. Od chęci o zadbania po nie, po zapewnienie bezpieczeństwa jak i spełnienie różnych wymogów formalnych. Wymienię kilka z nich:

  • drzewa, szczególnie duże, mają ogromną wartość przyrodniczą i po ich utracie są niezastępowalne w krótkim czasie – diagnostyka pozwala na ustalenie sposobu postępowania z nimi w celu ich zachowania
  • statystycznie drzewa nie powodują wielu wypadków, ale bywają one dotkliwe w skutkach – dzięki dobrej diagnozie większości z nich idzie uniknąć,
  • właściciele drzew ponoszą odpowiedzialność za swoje drzewa – poddanie drzew ocenie wykonanej przez specjalistów pozwoli na uniknięcie problemów z tym związanych oraz zabezpieczy przed obiekcjami ubezpieczycieli,
  • działki budowlane z drzewami to wspaniałe miejsce na postawienie domu – niemniej, jeszcze przed zaplanowaniem budowy, warto sprawdzić stan drzew i dostosować do nich zagospodarowanie terenu by uniknąć w przyszłości przykrych niespodzianek i wysokich kosztów (w wyniku wypadku lub konieczności skomplikowanej wycinki)