Kim są arborystki i arboryści?

Definicja

Arborystyka nie doczekała się do tej pory ścisłej definicji, próżno szukać też arborystów na liście zawodów. Jedno jest pewne – nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa arbor (drzewo) i zawód ten jest ściśle związany z drzewami. Zazwyczaj będą to drzewa zlokalizowane na terenach zurbanizowanych, w pobliżu szlaków komunikacyjnych i innej infrastruktury, a także drzewa cenne bez względu na lokalizację.

Nie jesteście leśnikami?

Nie, choć łączy nas wiele. Różnią nas m.in. skala działania (leśnicy gospodarują w drzewostanach wielkoobszarowych, my najczęściej zajmujemy się pojedynczymi osobnikami lub ich niewielkimi skupiskami), co za tym idzie szczegółowość (analizujemy poszczególne partie drzewa) a także cele (leśnicy przede wszystkim zajmują się produkcją drewna, my skupiamy się na zachowywaniu drzew oraz stanie bezpieczeństwa w ich otoczeniu).

Czym więc się zajmujecie?

Wiele osób utożsamia arborystów i arborystki wyłącznie z osobami wykonującymi prace na drzewach przy użyciu technik dostępu linowego (zwanych potocznie alpinistycznymi). To jest część tego zawodu, ale jego zakres jest dużo szerszy. Nie tylko tniemy drzewa (pielęgnujemy i wycinamy jeśli trzeba) ale także sadzimy je, zabezpieczamy, badamy i diagnozujemy, prowadzimy badania naukowe, sporządzamy inwentaryzacje i gospodarki drzewostanem, nadzorujemy prawidłowość wykonywania innych prac w ich otoczeniu i wile innych rzeczy. Większość z nas specjalizuje się w pewnym zakresie i wielu arborystów podczas swojej pracy w ogóle nie wspina się na drzewa.

Jak zostać arborystką lub arborystą?

Nie ma jednej drogi, wszystko zależy od tego, jakim zakresem arborystyki chcesz się zajmować. Na pewno warto zdobyć solidne podstawy przyrodnicze obejmujące drzewa w jak najszerszym zakresie. Niestety nie ma wciąż w Polsce szkół arborystycznych czy takowych kierunków studiów (choć jest już pierwsza jaskółka: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie umożliwia studiowanie na II stopniu studiów leśnych specjalności „Leśnictwo na terenach zurbanizowanych„), póki co najlepszym wyborem wydają się leśnictwo i architektura krajobrazu.

Jeśli zamierzasz zajmować się cięciem drzew, to warto rozpocząć od szkolenia arborystycznego (np. we Wrocławskiej Szkole Arborystyki), potem podjąć praktykę w dobrej firmie arborystycznej, i przechodzić kolejne stopnie wtajemniczenia, aż do zdobycia uprawnień European Tree Worker.

Jeżeli bardziej interesuje cię diagnostyka drzew, to w tym przypadku dobrym początkiem będzie kurs Certyfikowanego Inspektora Drzew w Instytucie Drzewa. Można tam poznać solidne podstawy, a także dowiedzieć się, jak kontynuować naukę i praktykę.

Dobrym pomysłem będzie także zrzeszenie się w jednym z towarzystw branżowych, np. Federacji Arborystów Polskich. Ludzie z FAP-u organizują też coroczne Mistrzostwa Polski we Wspinaczce Drzewnej, gdzie wolontariuszem może zostać każdy chętny – to świetna okazja na zapoznanie się w koleżeńskiej atmosferze z ludźmi w branży.

A jeśli nie wiesz jeszcze, czy to w ogóle jest dla ciebie, to zapraszamy na krótkie zapoznanie z Koronami Drzew na naszych spotkaniach i kursach.