Akademia Drzewacza

Arborystyka

 

Pielęgnacja drzew

Pielęgnacja drzew najczęściej utożsamiana jest z ich cięciem, ale powinna być traktowana jako całość zabiegów służących poprawie warunków i stanu drzewa.

Oferujemy Wam kompleksowe podejście do drzew, w razie potrzeby poprzedzone ich diagnostyką i sporządzeniem ekspertyzy arborystycznej.

Aktualnie skupiamy się na pielęgnacji drzew szczególnie cennych, takich jak np. pomniki przyrody czy drzewa rosnące na terenach zabytkowych.

Cięcie drzew

To podstawowy zabieg stosowany podczas pracy z drzewami, zarówno w celu poprawy stanu drzewa, jak i uzyskaniu odpowiedniego bezpieczeństwa w jego otoczeniu oraz likwidacji kolizji pomiędzy drzewami lub z infrastrukturą. Stosowane są także cięcia formujące, których celem jest nadanie pożądanej struktury lub formy korony oraz ukierunkowanie jej wzrostu

Te cięcia zazwyczaj zbiorczo nazywane są cięciami pielęgnacyjnymi (co nie do końca oddaje ich cel). Niemniej trudno je rozdzielić, ponieważ stosowane są zazwyczaj równocześnie, a dane cięcie może wypełniać różne cele jednocześnie. 

Dzięki stosowaniu technik dostępu linowego (zwanych potocznie technikami lub metodami alpinistycznymi) jesteśmy w stanie wykonywać precyzyjne cięcia dobrane indywidualnie dla każdego konaru oraz dokładnie kontrolować cały proces. W naszej pracy kierujemy się zasadą ograniczania cięć do niezbędnego minimum, skupiając się na osiąganiu celu, jakim jest lepszy stan drzewa. 

Wzmocnienia

To rozwiązania techniczne, zapobiegające potencjalnym skutkom obniżonej stabilności w gruncie lub podwyższonego zagrożenia złamaniami/wyłamaniami. Celem ich stosowania jest zapewnienie pożądanego poziomu bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa jak i utrzymanie możliwie najlepszego stanu drzewa. 

Najpopularniejszym rozwiązaniem są wiązania tekstylne tzw. wiązania elastyczne. W naszej pracy stosujemy produkty czołowych firm takich jak GEFA i Cobra, a na życzenie klienta możemy zamontować dowolny produkt spełniający kryteria stawiane wiązaniom (np. marki BOA, Gleistein). 

Standardowo na zainstalowane wiązania udzielamy 2-letniej gwarancji z wykonaniem przeglądu na koniec okresu gwarancyjnego. Gwarancja może być rozszerzona do 8 lat. Wykonujemy także przeglądy okresowe. 

Poprawa warunków siedliskowych 

To zespół zabiegów, których celem jest poprawa warunków wzrostu drzewa poprzez polepszenie jakości siedliska. Jest to działanie mocno niedoceniane, a tak na prawdę ma fundamentalne znaczenie dla stanu drzewa. 

Możemy wykonać następujące zabiegi:

  • ściółkowanie kompostowaną zrębką lub korą
  • rozluźnienie gleby (np. przy użyciu AirSpade)
  • nawożenie gleby (poprzedzone laboratoryjną analizą gleby)