Wycinka drzew i krzewów oraz zakrzaczeń

Dzięki stosowaniu metod alpinistycznych, jesteśmy w stanie wykonać wycinkę nawet w najtrudniejszych warunkach zachowując pełne bezpieczeństwo oraz dbałość o otoczenie. Ścinamy drzewa sekcyjnie, w razie potrzeby opuszczając każdy odcięty kawałek na linie, dzięki czemu możemy pracować w bezpośredniej bliskości budynków, linii napowietrznych, na cmentarzach, w ogrodach itp.

Na Państwa życzenie możemy uprzątnąć cały teren, wywieźć i zutylizować drewno i gałęzie a także wyfrezować pień (czyli rozdrobnić i zlikwidować go do głębokości 15 cm poniżej gruntu, bez wykopów i naruszania otoczenie). Możemy także pociąć drewno na klocki żądanej długości i porąbać, aby było ono gotowe do spalenia w kominku lub piecu.


Pozostałe usługi:
  • Pielęgnacja, przycinanie i prześwietlanie drzew i krzewów, cięcia sanitarne, usuwanie posuszu, usuwanie jemioły
  • Wiązania drzew typu Cobra i Gefa
  • Cięcia techniczne drzew, likwidacja kolizji i zagrożeń
  • Wnioski o zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu
  • Prace interwencyjne
  • Sadzenie drzew i krzewów
  • Montaż karmników i budek dla ptaków