Sadzenie drzew i krzewów

Oferujemy również Państwu sadzenie drzew – zarówno tych pojedynczych, na potrzeby zieleni miejskiej, jak i również nasadzenia wielkopowierzchniowe (np. zalesienia gruntów porolnych). W ramach usługi możemy wykonać następujące prace:

 • wykonanie planu zalesienia (projekt)
 • badanie zapędraczenia gleby
 • przygotowanie gleby (orka)
 • dostarczenie materiału sadzeniowego (sadzonki)
 • sadzenie
 • zabezpieczenie uprawy przed zgryzaniem (chemiczne lub poprzez grodzenie)
 • ocena udatności
 • pielęgnacja nasadzeń

Pozostałe usługi:

 • Pielęgnacja, przycinanie i prześwietlanie drzew i krzewów, cięcia sanitarne, usuwanie posuszu, usuwanie jemioły
 • Wiązania drzew typu Cobra i Gefa
 • Cięcia techniczne drzew, likwidacja kolizji i zagrożeń
 • Wycinka drzew i krzewów oraz zakrzaczeń
 • Wnioski o zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu
 • Prace interwencyjne
 • Montaż karmników i budek dla ptaków