Pielęgnacja, przycinanie i prześwietlanie drzew i krzewów, cięcia sanitarne, usuwanie posuszu, usuwanie jemioły

Nasza działalność to przede wszystkim kompleksowa pielęgnacja drzew. Podczas pracy stosujemy głównie technikami dostępu linowego (tzw. metody alpinistyczne), co pozwala nam dotrzeć w dowolny punkt korony drzewa. Dzięki temu możemy dokładnie ocenić stan zdrowotny drzewa oraz dobrać niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. Kolejna zaleta, to bardzo precyzyjna praca – wykonujemy tylko niezbędne cięcia, minimalizując wszystkie niebezpieczeństwa związane z ingerencją w żywy organizm. W przypadku usuwania posuszu likwidujemy tylko martwe, suche bądź uszkodzone gałęzie, nie niszcząc zdrowych i żywych. Identycznie podczas usuwania jemioły wycinamy tylko porażone gałęzie lub same jemioły. Oprócz tego jesteśmy w stanie zająć się każdym drzewem bez względu na jego lokalizację a także utrzymać teren wokół drzewa w nienaruszonym stanie, czego nie można powiedzieć w przypadku używania ciężkiego sprzętu.


Pozostałe usługi:

  • Wiązania drzew typu Cobra i Gefa
  • Cięcia techniczne drzew, likwidacja kolizji i zagrożeń
  • Wycinka drzew i krzewów oraz zakrzaczeń
  • Wnioski o zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu
  • Prace interwencyjne
  • Sadzenie drzew i krzewów
  • Montaż karmników i budek dla ptaków