Montaż karmników i budek dla ptaków

Instalujemy karmniki i budki dla ptaków w wybranym przez Państwa punkcie drzewa, bez jego uszkadzania oraz w bezpieczny sposób. Dzięki temu możecie Państwo uzyskać nowych mieszkańców w ogrodzie, stwarzając im możliwe najlepsze warunki bytowe.


Pozostałe usługi:
  • Pielęgnacja, przycinanie i prześwietlanie drzew i krzewów, cięcia sanitarne, usuwanie posuszu, usuwanie jemioły
  • Wiązania drzew typu Cobra i Gefa
  • Cięcia techniczne drzew, likwidacja kolizji i zagrożeń
  • Wycinka drzew i krzewów oraz zakrzaczeń
  • Wnioski o zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu
  • Prace interwencyjne
  • Sadzenie drzew i krzewów