Cięcia techniczne drzew, likwidacja kolizji i zagrożeń

Cięcia techniczne są jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów w warunkach zabudowy miejskiej.Ich zadaniem jest usunięcia wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa oraz kolizji wynikających z współistnienia drzew z infrastrukturą techniczną. Gwarantujemy Państwu wykonanie cięć technicznych zgodnie z kanonami nowoczesnej pielęgnacji drzew. To sprawia, że drzewa zachowują maksymalną żywotność oraz możliwie naturalny pokrój.

Zgodnie z powszechnymi poglądami do takich cięć zalicza się redukcję drzew zwaną ogławianiem. Przez specjalistów uznawane jest to za przejaw zwykłego barbarzyństwa. Paradoksalnie taki zabieg przyczynia się do radykalnego wzrostu zagrożeń powodowanych przez tak potraktowane drzewo w relatywnie krótkim czasie kilku lat oraz jego powolne zamieranie. My również przychylamy się do tych opinii i dla tego nie wykonujemy ogławiania drzew. Zamiast tego proponujemy odpowiednie cięcie zgodne z wymaganiami drzewa (rozłożone nawet na kilka lat), lub założenie wiązania lub w ostatecznym wypadku jego usunięcie.


Pozostałe usługi:
  • Pielęgnacja, przycinanie i prześwietlanie drzew i krzewów, cięcia sanitarne, usuwanie posuszu, usuwanie jemioły
  • Wiązania drzew typu Cobra i Gefa
  • Wycinka drzew i krzewów oraz zakrzaczeń
  • Wnioski o zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu
  • Prace interwencyjne
  • Sadzenie drzew i krzewów
  • Montaż karmników i budek dla ptaków